BIBLIOTECZKA...

...czyli jak postrzegają region naukowcy


Górzno i okolice od wielu lat stanowią poligon badawczy dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Prezentowany na stronie zbiór publikacji wraz z komentarzem do każdej z nich będzie rozszerzany o nowe pozycje, w tym te publikowane w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Dostępność publikacji:

Przy tytułach publikacji zebranych poniżej znajdują się informacje o statusie publikacji. W przypadku gdy dostępny jest opis publikacji lub jest ona dostępną on-line wystarczy kliknąć na ikonę.


Brak opisu

  
Opis publikacji

 
Publikacja on-lineGeologia - geomorfologia - gleboznawstwo


Toruń i okolice;  
Galon R., 1973


Późnoglacjalne formy denudacyjne na zboczach pradoliny Noteci-Warty i Doliny Drwęcy; Churska Z., 1965


“Glacial curvilineations”: New glacial landforms produced by longitudinal vortices in 
 subglacial meltwater flows;  Lesseman J.E., Piotrowski J.A., Wysota W., 2010


Geomorfologia i hydrologia Pojezierza Brodnickiego i Dobrzyńskiego oraz osobliwości przyrodnicze parków krajobrazowych; Przewodnik wycieczki nr 3; Marszelewski W., Niewiarowski W., Owsiak J., Sewerniak J., Tomaszewski W., Wiśniewski P., Wysota W., 1995


Plejstocen i jego podłoże w północnej części środkowego Powiśla [w] Studia Geologica Polonica, vol. LXXVI
Lamparski Z., 1983


Morfogeneza rynny welskiej w okresie glacjalnym [w] Acta Universitatis Nicolai Copernici
Jaworski T., 2005


Postglacjalne przeobrażenie rynny welskiej [w] Współczesna ewolucja rzeźby Polski
Jaworski T., 2005


Góra Dylewska w krajobrazie południowo-zachodnich Mazur
Jaworski T., 2000


Morfogeneza wału kemowego w północnej części rynny Welu
Jaworski T., 2000


Krajobraz geomorfologiczny Dąbrówna i okolic
Jaworski T., 2000


Piekielko - wysoki próg i gleboki przelom przelewowy
Jaworski T., 2000


Rynna welska w młodoglacjalnym krajobrazie południowo-zachodniej części Garbu Lubawskiego
Jaworski T., 2000


Opis geomorfologiczny Ziemi Lubuskiej i Pojezierza Iławskiego
Jaworski T., 2000


Dolina Drwęcy w okolicach Kurzętnika i  Nowego Miasta
Jaworski T., 2000


W stronę kwestii: drumliny czy drumlinoidy zbójeńskie?
Olszewski A., 2000


Rynny subglacjalne, kemy i terasa kemowa okolic Wojnowa we wschodniej części Zbójeńskiego Basenu Glacjalnego
Olszewski A., 2000


Morfogeneza rzeźby terenu w okolicy Obór na tle poziomów glacjalnych i struktury drumlinu
Olszewski A., 2000


Struktura chrostkowskich moren czołowych w okolicy Nowej Wsi
Olszewski A., 2000


Morfologia, facje i środowiska depozycji osadów wzgórza kemowego (Księte)
Wysota W., 2000


Morfologia i struktura drumlinów z zaburzonym rdzeniem (Świerczynki)
Wysota W., 2000


Morfologia i budowa drumlinów z rdzeniem gliniastym (Głęboczek Mały)
Wysota W., 2000


Stratygrafia, sedymentologia i środowiska depozycji osadów zlodowacenia Wisły (Kurzętnik)
Wysota W., 2000


Formy marginalne z wyciśniętym jądrem z okolicy Jaworza koło Wąbrzeźna [w] Zeszyty naukowe UMK w Toruniu
Niewiarowski W., 1964


Osady interglacjału wielkiego w depresji Lidzbarka Welskiego (SW część Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego)
Niewiarowski W., Wysota W., 1996

HistoriaKasztelania świecka i michałowska. Studia nad kształtowaniem się struktur państwa polskiego na pograniczu polsko-pruskim; 
Grążawski K., 2005


Życie codzienne na ziemi dobrzyńskiej i chełmińskiej w średniowieczu;
Grążawski K., 2003


Ziemia lubawska na pograniczu słowiańsko-pruskim w VIII-XIII w. Studium na d rozwojem osadnictwa; 
Grążawski K., 2009


Wczesnośredniowieczne grodziska ziemi chełmińskiej; 
Chudziakowa J., 1994


Zasiedlenie strefy chełmińsko-dobrzyńskiej we wczesnym średniowieczu (VII-IX w.);
Chudziak W., 1996


Źródła archeologiczne do studiów nad późnośredniowiecznym osadnictwem wiejskim w ziemi chełmińskiej; 
Poliński D., 2001


Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej. Gronowski mikroregion osadniczy; Tom I
Olczak J., 1990


Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej. Wybrane zagadnienia i materiały; Tom II
Olczak J., 1994

Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej. Tom III; 
Chudziak W., 1999


Studia nad osadnictwem średniowiecznym ziemi chełmińskiej. Tom V; Chudziak W., 2003
Ziemia dobrzyńska. Zeszyty historyczne; 
Krajewski M., 1996

Górzno. Zarys dziejów; 
Mietz A., Pakulski J., 1989


Bitwa pod Górznem - w 380-tą rocznicę wydarzeń. Ziemia dobrzyńska targana wojnami ze Szwecją; Szalkowski A., 2009Hydrografia
Morphometry of Lake Bachotek with respect to changes in this water table position; 
Rajmund Skowron, Ryszard Dorożyński, 2004


Jeziora Pojezierza Dobrzyńskiego
Marszelewski W., 2001


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz