czwartek, 16 lipca 2015

Górzno i okolice - mapa ogólnogeograficznaMapa "Górzno i okolice" w Twoim domu


Mapa ogólnogeograficzna obejmuje zasięgiem obszar kilku gmin, wchodzących w skład powiatów brodnickiego, rypińskiego, działdowskiego, żuromińskiego i nowomiejskiego  na terenie trzech województw - kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowiekciego. Jest to pierwsza mapa ogólnogeograficzna w regionie i jedna z pierwszych w kraju map ogólnogeograficznych, prezentujących w ten sposób niewielki region.

Jeśli chciałbyś mieć mapę u siebie, skorzystaj z formularza zamówień (poniżej).

środa, 30 lipca 2014

Internetowy Atlas Regionu

Internetowy Atlas Regionu to inicjatywa podjęta z myślą o stworzeniu serii map tematycznych prezentujących region pod różnym kątem. Docelowo struktura Atlasu nie jest jeszcze w pełni określona ale główne jej ramy możecie sami zobaczyć pod linkiemCzy Atlas odniesie oczekiwany oddźwięk i przyjmie się na stałe w regionie - czas pokaże, tymczasem zachęcam do odwiedzania strony i dzielenia się jej treścią.czwartek, 12 czerwca 2014

Epoka lodowcowa w rejonie Lidzbarka...

Zlodowacenia w plejstocenie...

"...Podczas maksymalnego zasięgu lądolodu, prawdodpodobnie w fazie poznańskiej (około 19-18 tys. lat temu) powstały rynny subglacjalne (m.in. Jezior Bryńskich oraz Jeziora Lidzbarskiego), wyższy (I) poziom sandrowy oraz moreny czołowe. Podczas recesji lądolodu uformowały się wysoczyzny morenowe, kemy, II poziom sandrowy oraz równiny zastoiskowe. Wody proglacjalne, które kształtowały II poziom sandrowy spływały początkowo do istniejącego jeszcze w pradolinie Wkry rozległego zastoiska (Wysota, 1999). Dopiero później wykształcił się odpływ wód na południe wzdłuż dzisiejszej doliny Wkry (Działdówki), z którym związane było powstanie I tarasu nadzalewowego.
Schemat rozwoju rzeźby polodowcowej w czasie oraz po zlodowaceniu.wtorek, 10 czerwca 2014

Park linowy w Górznie

Park linowy to pierwsza tego typu budowla w powiecie brodnickim. Obiekt powstał w połowie 2014 roku dzięki środkom pozyskanym przez Lokalną Grupę Rybacką z inicjatywy Jacka Hili - dyrektora liceum katolickiego w Górznie. Inwestycja zlokalizowana została na wysokim zboczu polodowcowego obniżenia Jeziora Górzeńskiego przy ul. Bożogrobców, na gruncie o powierzchni ok. 1 ha. Cechą charakterystycznymi parku jest położenie na silnie nachylonym stoku, co odróżnia go od większości parków linowych w północnej Polsce. Różnica wysokości między poziomem wody w jeziorze, a płytą Rynku wynosi ponad 40 m. Spacerując ścieżkami na terenie parku możemy podziwiać rozległą panoramę jeziora i wsi Fiałki. 

wtorek, 20 maja 2014

Wel w górskim wydaniu...

Górska rzeka w nizinnym krajobrazie...

W krajobrazie polodowcowym rzeki wykorzystują wszelkiego rodzaju obniżenia, które zostają przekształcane przez płynące wody. Wel zaliczany jest to jednej z takich rzek, która na całej swojej długości łączy zróżnicowane pod względem pochodzenia odcinki.