sobota, 12 kwietnia 2014

Na starej fotografii...

Podróż w czasie...

Zbiór zdjęć z rożnych okresów z samego miasta jak i okolic. Zasób będzie rozwijany, więc co jakiś czas sprawdźcie, czy nie ma akurat Waszych domostw na fotografiach.

Dawne pieczęcie miejskie

Pieczęć miejska została ustanowiona po lokacji miasta przez biskupa Ścibora. Najstarsza zachowana pieczęć pochodzi z 1563 roku i ma około 30 mm średnicy i przedstawia rybę w osi pionowej z płetwami na grzbiecie i ogonem, po obydwu bokach znajdują się kulki i napis majuskulski [..] CIV [...]. 

Przed wojną Zarząd Miejski posługiwał się okrągłą pieczęcią z ujęta poziomo rybą również z dwoma okrągłymi punkami po jej bokach.

Rynek i ul. Kościelna. 

Widok w kierunku wschodnim. Na skwerze widoczna ręczna pompa i budynek w miejscu dzisiejszego pomnika. Nawierzchnia wyłożona kamieniem (tzw. kocie łby), po której para koni ciągnie wóz z balami drewna. Prawdopodobnie drugi zaprzęg przewozi ten sam ładunek, sądząc po długości powozu.

Pocztówka z przeszłości...

W lewym górnym rogu widoczna strzelista wieża kościoła ewangelickiego górująca nad miastem. Dwa największe kościoły w Górznie znajdowały się naprzeciw siebie na wzniesieniach terenu. Prawe górne zdjęcie prezentuje widok na jezioro widziany oczyma obserwatora znajdującego się w rejonie miasteczka (prawdopodobnie Jez. Górzno). Dolne prawe zdjęcie daje obraz dawnego, przedwojennego rynku. Niektóre z budynków zaskakują swoją lokalizacją - budynki na rogu Runku i ul. Targowej oraz na północnym brzegu Runku. W centrum placu widoczna pompa.Źródła: fotopolska.eu

1 komentarz: