niedziela, 24 lutego 2013

Grodzisko "Bocieniec" - początki GórznaKilka słów na bazie literatury…

   Grodzisko leży we wschodniej części miasta w obrębie wysokiego zbocza między misami dwóch jezior – Górzeńskim na północy oraz Młyńskim na południu. Brak szczegółowych badań archeologicznych nie pozwala na dzień dzisiejszy odpowiedzieć kiedy powstał i jak wyglądał dany gród. Obecnie forma  ma owalny kształt i wznosi się około 30 metrów * powyżej dna rynny polodowcowej na zboczu której się znajduje. Wnioskując o czasie istnienia obiektu grodowego opierano się na okresie funkcjonowania sąsiednich ośrodków grodowych, tj. Starorypina i Skrwilna. Na tej podstawie sądzi się, że prawdopodobnie także gród w Górznie funkcjonował w okresie wczesnego średniowiecza, tj w IX wieku. 

* Mietz A., Pakulski J., 1989, Górzno - zarys dziejów, wyd. TTK, Toruń

Ryc. 1. Położenie grodziska na tle kompilacji pruskich map topograficznych Mestichblatter w skali 1:25 000, wzbogaconych o obraz cieniowanej rzeźby terenu. Czerwony kwadrat wskazuje położenie szczegółowego obszaru modelu oraz wizualizacji (źródło: 2883-Gorzberg, 2783-Radosk, 2784-Lautenburg, 2884-Adl. Brinsk).