niedziela, 30 grudnia 2012

Odnajdźmy się...


Położenie geograficzne

   Górzno - mała mieścina położona w północnej Polsce, w której mieszka nieco ponad tysiąc osób. W sąsiedztwie położone są większe miasta, m.in. Brodnica, Rypin, Nowe Miasto Lubawskie czy też Żuromin. Czy Górzno i okolice mają w sobie szczególnego? Każdy kto na to spojrzy z zewnątrz zobaczy niewielkie miasteczko, w którym czas leniwie płynie. Jednak z drugiej strony, jeśli spojrzymy na ten region przez pryzmat czasu otrzymamy obraz dynamicznego, zmieniającego się środowiska przyrodniczego i ciekawej historii, która dziś do nas przemawia z każdej strony. Mam nadzieję, że w jakiś sposób przybliżę zainteresowanych do najciekawszych miejsc tych ziem a i sam się czegoś dowiem i nauczę.

Ryc. 1. Położenie Górzna i okolic na tle hipsometrii Polski (źródło danych SRTM-90)

Słowem wstępu...   Górzno i jego okolica - szeroko pojmowana, bo jednak nie ma co się zamykać na swoim własnym podwórku, od dawna ciekawiły nie tylko mnie (młodego człowieka, który cały czas dowiaduje się nowych rzeczy o swoim małym regionie) ale także geologów, botaników historyków i archeologów. W zasadzie każdy, kto chce zając się nauką znajdzie coś dla siebie na tym terenie. Mi dane było zagłębić się w "ziemi" i to dosłownie, ponieważ zajmuje się geologią i geomorfologią.

   Na dziś zamieszczam krótki przelot nad miastem i jeziorami...dawna historia, ku refleksji...