niedziela, 4 maja 2014

Zmiany krajobrazu w ciągu wieku - dwór w Miesiączkowie

Dawny dwór ziemiański...


   Wieś położna kilka kilometrów na zachód od Górzna. Pierwotnie była lokowana w miejsce gdzie dziś znajduje się park za płytą boiska. Lokowanie wsi nastąpiło w akcie biskupim na przełomie lat 1239/40 pod nazwą Mesentcowo. W 1317 roku kolejny właściciel tych ziem założył na pobliskich wrzosowiskach Nowe Miesiączkowo (Neu Mesanczkowo). Wieś składała się z 50 zagród, do których należały grunty najczęściej o powierzchni jednego łana. W okresie feudalnym we wsi istniała należąca do sołtysa karczma, od funkcjonowania której nie był pobierany czynsz. Pod koniec XVIII wieku, w 1773 roku we wsi żyło 23 rolników z rodzinami, kilkanaście lat później w 1789 już 35 gospodarzy (nazywanych bauerami). W połowie XIX wieku dobra ziemskie wchodzące w skład wsi zajmowały powierzchnię ponad 1200 ha, a sam majątek ziemski bezpośrednio należący do dworu 185 ha. W tym okresie kościołem ewangelickim do którego należała wieś było Górzno (od 1868-69) a wcześniej Lidzbark. Na początku XX wieku, w 1905-1910 roku (okres kartowania tych terenów przez pruskie służby topograficzne) wieś zamieszkiwało 750 osób. 


  Przemiany krajobrazu w rejonie dawnego dworu szlacheckiego, potem dworu ziemskiego można prześledzić na mapach powyżej. Jak widać w ciągu wieku obszar ten bardzo istotnie się zmieniał pod względem użytkowania, aczkolwiek można jeszcze dziś dostrzec ślady dawnych obiektów, w tym parku i alei drzew tuż przy południowej krawędzi płyty boiska. Małe zbiorniki wodne które jeszcze 100 lat temu istniały w rejonie dworu do dziś można dostrzec w obrębie pól. Układ komunikacyjny jaki funkcjonowała na początku XX wieku, a wiec przebieg dróg i położenie głównych placów do dziś jest widoczny w obrębie planu spółdzielni rolniczej. 
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz