wtorek, 6 maja 2014

Majątek ziemski w Górznie...

Ruiny dworskie między drzewami...


   Dawny majątek ziemski, tzw. Gut Gorzno położony był około 2 km na południe od miasta. Zabudowania obejmowały budynek dworku ziemskiego (stan na 1909) wraz z budynkami o przeznaczeniu gospodarczym i prawdopodobną studnia na placu. Od strony zachodniej przez dworkiem znajdował się obszerniejszy plac, wskazujący na podjazd. Spisy ludności prowadzone przez państwo pruskie (Gemeindelexikon für das Königreich Preußen II) mówią o 31 mieszkańcach związanych z majątkiem. Pod względem przynależności kościelnej dworek od 1868/69 należał do kościoła ewangelickiego w Górznie, wcześniej natomiast podlegał pod Lidzbark.    Na południowy wschód od zabudowań dworskich znajdował się staw o powierzchni ponad 2 hektarów. Przed dworkiem w kierunku publicznej drogi znajdował się park. W sąsiedztwie parku istniały prawdopodobnie mniejsze budynki. Bezpośrednio przy drodze znajdowały się zabudowania kuźni kowalskiej, czego śladem jest jeszcze istniejący budynek.
   
   Pod koniec lat 80. w miejscu dawnego dworku znajdowały się już ruiny, które do dziś praktycznie zniknęły przykryte roślinnością. Największe, widoczne gołym okiem zmiany zaszły na stawie, którego południowa część pokryła się zadrzewieniami. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz