środa, 16 kwietnia 2014

Umocnienia wśród łąk w Nowym Dworze

Gród na granicy...


Grodzisko  położone jest w odległości około 1,5 km na NE od wsi Nowy Dwór. Współcześnie znajduje się na prawym brzegu Wkry, której uregulowane zakole opływa grodzisko od południa. Form ma około 90 metrów długości i 80 szerokości. Korona wałów wznosi się około 6 metrów powyżej poziomu łąk, po czym obniża o maksymalnie 2 metry w kierunku wewnętrznego majdany. Obiekt w piśmiennictwie pierwszy raz pojawia się pod koniec XIX wieku, ale można go spotkać na mapach Schroterra z okresu wcześniejszego. Uważa się, że gród w Nowym Dworze funkcjonował w okresie wczesnego średniowiecza (XII-XIII wiek) a  prawdopodobni jeszcze w późnym średniowieczu (XIV w.). Wzmianki o grodzie pojawiają się około 1415 roku, gdy nadano Lidzbarkowi we władanie miejscowość Nowy Dwór*.

Prace regulacyjne w korycie Wkry sprawiły, że współcześnie grodzisko znajduje się na prawym brzegu rzeki. W czasach jego funkcjonowania rzeka opływała jednak gród od północy, na co wskazują liczne paleokoryta rzeki, które wyraźnie widać na zdjęciu lotniczym i modelu rzeźby terenu.* Źródło: Kola A., 1991, Grody Ziemi Chełmińskiej w późnym średniowieczu, TNT, Toruń, s. 180-181

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz