środa, 16 kwietnia 2014

Potężna rzeka płynąca pod lodem...

Rynna Jeziora Bachotek...

     Znane wszystkim Jezioro Bachotek położone jest w południowej części długiej na kilkanaście/kilkadziesiąt kilometrów rynny polodowcowej. Ukształtowanie powierzchni tego obniżenia wskazuje na bardzo złożoną genezę całej formy i pozwala przypuszczać, że to potężne obniżenie tworzyło się w wyniki wielorazowych przepływów wód roztopowych około 16-18 tysięcy lat temu. Na środku jeziora znajduje się wyspa (analiza nowych danych wysokościowych wskazuje, że są to obecnie dwie osobne wysepki rozdzielone płytkimi, zarośniętymi roślinnością wodami), której przebieg i wydłużony charakter wskazują, że może być to przypuszczalnie wał ozu w obrębie obniżenia rynnowego. 
      Po ustąpieniu lądolodu, gdy wycięte przez wody polodowcowe obniżenie zostało wypełnione wielkimi bryłami i resztkami lodu, po ich powierzchni odbywał się przepływ wód roztopowych płynących z obszarów położonych dalej na północ. Wody te deponowały osady wodnolodowcowe a ślady tych przepływów widoczne są na powierzchni terenu wzdłuż jego południowego brzegu (przez jakiś czas było to dno jeziora). Zbocza rynny w okresie, gdy klimat był jeszcze zimny a roślinność uboga zostały porozcinane przez głębokie doliny erozyjne, które dziś mają już nieco bardziej łagodne rysy. 
         Aktywne procesy erozyjne obserwować jednak można na wschodnim brzegu jeziora, gdzie w obrębie zbocza wyraźnie zaznaczają się wąskie i głębokie rozcięcia. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz