poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Osada na dawnej wyspie...

Osada czy gród?


Nad Jeziorem Trepkowskim, obecnie na jego południowym brzegu znajduje się wzniesienie o średnicy niecałych 100 metrów, wznoszące się 8 metrów powyżej poziomu wody w jeziorze. Na mapie geologicznej wzniesienia zaliczono jako drumlin, zbudowany z glin zwałowych, piasków i żwirów. Zabagnione obszary wokół obiektu stanowią dawną powierzchnię jeziora. 


Żródło: Kobyliński Z., 2005, Archeologia lotnicza w Polsce. Osiem dekad wzlotów i upadków, PMA, IAiEPAN, Warszawa; fotografia: Wojciech Sosnowski, 1998


Prace weryfikacyjne prowadzone przez archeologów pod koniec lat 80. wskazują, że z braku elementów obronnych w postaci umocnień, nie należy klasyfikować obiektu jako grodziska. W skali czasu obiekt funkcjonował na przełomie IX-X wieku.*
Obiekt w Trepkach jest często błędnie określany mianem grodziska z uwagi na swoją charakterystyczną formę przestrzenną.


* Źródło: Chudziak W., Grążawski K., 1991, Sprawozdanie z badań weryfikacyjnych domniemanych grodzisk w dorzeczu Drwęcy przeprowadzonych w 1987 roku [w] AUNC, Archeologia XVII, z. 209

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz