środa, 23 kwietnia 2014

Sucha dolina rzeczna?

Dolina, której nie było....


Dolina Drwęcy w środkowym biegu jest podzielona na szereg teras (poziomów morfologicznych), z których każda jest zapisem pewnej stabilizacji środowiska przyrodniczego, podczas której po powierzchni terasy płynęły wody rzeczne. Kilka tysięcy lat temu sieć rzeczna jak i środowisko naturalne wyglądały odmiennie od tych jakie znany współcześnie. 

   W obrębie terasy nadzalewowej doliny Drwęcy szczegółowe modele wysokościowe ukazały funkcjonowanie dawnej doliny rzecznej, w obrębie której wyraźnie widać meandrowy charakter tej rzeki oraz ślady roztokowych koryt w bezpośrednim sąsiedztwie. Poszczególne zakola występują na rożnych poziomach, co świadczy postępującej erozji rzecznej i ostatecznej stabilizacji koryta na poziomie głównej doliny.
Rzeźby terenu wokół suchej doliny oraz przebiegu sieci hydrograficznej wskazują, że ta nieznana do tej pory forma terenu została wycięta najprawdopodobniej przez dopływ Drwęcy - rzekę Brynicę, która płynie obecnie skanalizowanym odcinkiem i uchodzi do Drwęcy kilkaset metrów dalej w kierunku północno-zachodnim. Powyżej tej malowniczej ale nie widocznej w terenie doliny meandrowej, obserwujemy ślady dawnych przepływów po powierzchni terasy, które mówią nam o roztokowym charakterze rzeki w okresie poprzedzającym formowanie meandrów. 

 Zanik Brynica na tym odcinku doliny zaczęła tworzyć zakola mogła wyglądć, tak jak na fotografii poniżej. Charakterystyczne były dla niej liczne płytkie piaskodenne koryta, którymi woda płynęła swobodnie na całej szerokości doliny.
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Braided_river,_Denali_NP.jpg
Zmiany klimatu spowodowały, że reżim rzek roztokowych uległ zmianie, pojawiać zaczęła się roślinność i rzeki zaczęły tworzyć meandry. Meandrująca Brynica mogła wyglądać w tym okresie tak jak rzeka widoczna poniżej.

http://www.iktmc.edu.hk/archive/subjects/geo/RiverPhoto/River_meander.jpg
Analiza map topograficznych nie wskazuje, że w tym miejscu mogłaby funkcjonować dawna dolina rzeki meandrującej, aczkolwiek mając już wiedzę że taka forma istnieje można wskazać ewentualne łukowate zagłębienia mówiące o istnieniu dawnych zakoli rzecznych.

Kwestia kiedy rzeka porzuciła swoją dolinę i popłynęła inną drogą (korytem położonym na północ) na dzień dzisiejszy pozostaje sprawą otwartą.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz