czwartek, 10 kwietnia 2014

Michałowo - gród i osada w zakolu Drwęcy...

Gród w Michałowie...


Michałowski zespół osadniczy znajduje się na cyplu na lewym brzegu Drwęcy, kilkaset metrów od drogi Brodnica-Lidzbark. Obszar ten został w 1935 roku zniwelowany i nie prezentuje już swojej pierwotnej formy. Opisu i lokalizacji grodziska brak na mapach Schrottera z XVIII/XIX wieku. Precyzyjną lokalizację grodziska wskazał w wyniku badań w latach 1991-1996 K. Grążawski. U brzegów cypla w wodach rzeki znaleźć można pozostałości po (prawdopodobnej) dawnej przystani wodnej. Interesującym jest fakt, że udokumentowano ślady po przeprawie przez rzekę Drwęcę. Na południowy wschód od grodu funkcjonowała osada przygrodowa zajmująca powierzchnie ok. 1.5 ha odcięta od otwartych obszarów łukiem fosy. Ośrodek z uwagi na swoją topografię nie był jedynie typowym grodem obronnym. Dwuczłonowa struktura gród-osada wskazuje na rolę administracyjna i zarządu terytorialnego - kasztelania michałowska.  

Dawne elementy grodu można prześledzić na zdjęciach lotniczych i wysokorozdzielczym modelu terenu.


* na podstawie Grążwski K., 2005, Kasztelania świecka i michałowska_studia nad kształtowaniem się struktur państwa polskiego na pograniczu polsko-pruskim

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz