wtorek, 8 kwietnia 2014

Kasztelańska warownia w widłach rzek - rekonstrukcja 3D

Próba rekonstrukcji zawiera własną interpretację i próbę wyobrażenia sobie krajobrazu w tamtych czasach.


Krajobraz w rejonie grodu...Środowisko przyrodnicze...

Dawny kompleks obronny otoczony jest z trzech stron rzekami – od północy częściowo skanalizowaną Brynicą, a od zachodu i południa meandrującą Drwęcą. W dnie doliny często spotykane są dawne fragmenty koryta rzecznego tworzące obecnie niewielkie, wydłużone jeziora zwane starorzeczami. Pokrywa glebowa otoczenia dawnego grodu reprezentowana jest przez wyługowane i kwaśne gleby brunatne wykształcone na piaskach terasowych. Najniżej położone fragmenty obszaru charakteryzują się występowaniem mad i gleb mułowo-torfowych wykształconych na drobnych mineralnych i mineralno-organicznych. W obrębie wysoczyzny dominują wykształcone na glinach zwałowych gleby płowe, obecnie częściowo zdegradowane.


Wirtualny przelot nad dawnym grodem...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz