wtorek, 8 kwietnia 2014

Historia niewielkiego obniżenia...

Położenie...

Mała forma powierzchni terenu jaką jest opisywane obniżenie położona jest w "Rezerwacie Retno" w Brodnickim parku Krajobrazowym. Ostatnie badania prowadzone w ciągu kilku lat odkryły historię tego obszaru, która została zapisana w osadach (gytiach i torfach) gromadzących się w obniżeniu terenu. 

Skrócona ewolucja tego miejsca jest prezentowana poniżej...


Historia tej formy rozpoczęła się w chwili gdy w rejonie brodnickim zaczęły topnieć masy lodu zgromadzone w lądolodzie skandynawskim. Jedna z brył, na które rozpadał się lądolód została uwięziona w miejscu obniżenia i została w nim kilka tysięcy lat. Wytopienie lodu nastąpiło gdy masy lodu wycofały się na północ Polski. W zimnym klimacie tundry wypełnione woda obniżenie zaczęło się wypełniać bardzo drobnym materiałem piaszczystym i ilastym. Zmiany klimatyczne, ochładzanie i ponowne ocieplanie powodowały również zmiany poziomu wód w zbiorniku a nawet jego okresowe wysychanie. Wzrost wilgotności klimatu i wyższe temperatury dały szanse na rozwój torfowiska i zanikanie zbiornika wodnego. Pojawienie się człowieka i rozwój upraw przyczynił się do powstawania warstw deluwialnych zasilanych materiałem z wyżej położonych gruntów ornych. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz