środa, 9 kwietnia 2014

Grodziska pod lupą...

Opracowanie morfometrii wybranych grodzisk....

Z początkiem tego roku ukazał się artykuł podejmujący tematykę geometrii grodzisk i stopnia przekształcenia rzeźby wokół nich. Zainteresowanych zapraszam do lektury.


"...Przedmiotem pracy jest próba wskazania zależności między antropogenicznymi i naturalnymi formami rzeźby terenu, w rejonie analizowanych grodzisk oraz stopień przeobrażenia rzeźŸby terenu w ujęciu jakościowym. W celu rozwiązania powyższego problemu przeanalizowano morfometrię i morfologię grodzisk oraz wskazano rolę tła geomorfologicznego, w prawdopodobnej lokalizacji obiektu..."

Sobiech M.,2013, Grodziska ziemi chełmińsko-dobrzyńskiej w świetle analiz geoprzestrzennych, Roczniki Geomatyki, tom XI, zeszyt 4 (61), s. 81-92Brak komentarzy:

Prześlij komentarz