piątek, 11 kwietnia 2014

Biblioteczka regionalna - "drumliny" Górzno-Fiałki


Badania geomorfologiczne i geologiczne w rejonie Górzna...


    Pierwsze rozpoznanie geologiczne i badania geologiczne w okolicach Górzna zostały przeprowadzone przez Nechaya i obejmowały m.in. cały obszar Ziemi Dobrzyńskiej, gdzie głównym celem badacza było wyznaczenie form marginalnych, w tym głównie ciągów moren czołowych. Kolejne badania wznowione zostały dopiero po okresie II wojny światowej przez Liberackiego i obejmowały na rozpatrywanym obszarze ciąg moren czołowym na południe od Górzna. Początek lat siedemdziesiątych należy uważać za okres wznowienia badan w okolicach Górzna, jak i na obszarze całego Pojezierza Dobrzyńskiego. Należy wymienić tu badania Niewiarowskiego nad pradoliną i doliną dolnej Drwęcy i Kotarbińskiego nad sandrem i doliną Skrwy. Kolejnym etapem był okres prac nad arkuszem Brodnica mapy geologicznej Polski w skali 1:200000. 
    Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte minęły na szczegółowych badaniach Pojezierza Dobrzyńskiego i na uwagę zasługują prace Marksa obejmujące tematykę stratygrafii utworów czwartorzędowych w południowo zachodniej części Mazur, Lamparskiego skupiające się nad zagadnieniami podłoża plejstocenu oraz kopalnymi formami lobów lodowcowych na Pojezierzu Dobrzyńskim. 


Rzeźba terenu w rejonie rynny jezior górzeńskich; w rejonie Fiałek widoczne ciągi ukierunkowanych form (analizowane w artykule drumliny)


    Okolice Górzna najlepiej zostały rozpoznane przez Wysotę i Niewiarowskiego podczas realizacji szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50000. Na bazie tych badań powstał cały szereg publikacji obejmujących tematyką form maksymalnego zasięgu vistulianu jak i form marginalnych z subfazy kujawsko – dobrzyńskiej. Ponadto rozpoznano szereg form drumlinowych zgromadzonym na kilku polach zarówno na wysoczyźnie jak i w obniżeniach rynnowych.

Jeden z ciekawszych artykułów podejmujących tematykę form w rejonie Fiałek znanych do tej pory jako drumliny. Fragmenty artykułu dotyczące obszaru Górzna poniżej...Całość publikacji dostępna w Przeglądzie Geograficznym, tom LXV, z. 3-4, 1993


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz